Koszyk zakupów
Delivery Icon Do darmowej dostawy brakuje Ci 249.00

Brak produktów w koszyku.

Safety Payments Icon Gwarantowana bezpieczna transakcja

Regulamin

określa m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze

informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy


§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą
elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy BeKeto prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://beketo.pl.
Sprzedawca – BEKETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem
Al. Wincentego Witosa 31 lok. 3 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000470510, NIP
7010391069, nr REGON 146818180.


§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: Al. Wincentego Witosa 31 lok. 3, 00-710 Warszawa
2. Adres e-mail: [email protected]  
E-mail dla reklamacji: [email protected]
3. Telefon: +48 22 290 29 22  


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 – urządzenie z dostępem do Internetu
 – przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne
konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena
za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności
za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu
przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku
najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto.


§ 5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
– Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
– Za pośrednictwem platformy płatniczej:
– Paynow
– Kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
– Przelewy24
– Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.
3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1
Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę,
opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez
Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.


§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie (tj. szybki przelew online, karty płatnicze), Sprzedawca przystąpi do realizacji
zamówienia niezwłocznie po jego opłaceniu. Maksymalny czas realizacji każdego zamówienia wynosi do 48 godzin, od momentu jego złożenia.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji,
zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał
Kupujący:
– Za pośrednictwem firmy kurierskiej
– Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
– W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we
wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania
towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument, jak i Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy za pośrednictwem Sklepu, z
zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
– w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
– w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku
umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
– zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę,
korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą
elektroniczną na [email protected]).
4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie produktu do siedziby firmy na adres Al. Witosa 31 lok. 3
00-710 Warszawa wraz z papierowym formularzem zwrotu.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą
wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane
od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca poinformował lub został poinformowany o decyzji
Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie,
w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu
dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Al. Witosa 31 lok. 3 00-710 Warszawa  niezwłocznie,
a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed
upływem terminu 14 dni.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą
Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej
wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w
Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umowy:
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia.
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 9 REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na
podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została
udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie
cywilnym:
– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
– przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
– żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
– żądać usunięcia wady
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny
wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do
Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na
koszt Sprzedawcy, na adres Al. Witosa 31 lok. 3 00-710 Warszawa
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest
dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta
rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
– mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do
którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz
Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
– pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny
jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
– bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
– internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 10 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu
jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji,
zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o
ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę
zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 11 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej
akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza
uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i
umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.


§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest
ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem
jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie
sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi
skorzystać: 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


BEKETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Al. Wincentego
Witosa 31 lok. 3 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000470510, NIP 7010391069, nr
REGON 146818180
adres e-mail: [email protected]
– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o
moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej
usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
– Data zawarcia
umowy (*) /odbioru (*)  ………………………………………………………………………………………………………….
.
– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):
………………………………………………………………………………………………………………
– Adres Konsumenta (-ów):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………..

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie BeKeto™

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe 
§ 7 Zastrzeżenia


§ 1 DEFINICJE
Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której
Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. 
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy BeKeto prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://beketo.pl
Sprzedawca – BEKETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem
Al. Wincentego Witosa 31 lok. 3 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000470510, NIP
7010391069, nr REGON 146818180.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: Al. Witosa 31 lok. 3 00-710 Warszawa
2. Adres e-mail: [email protected]  
E-mail dla reklamacji: [email protected]
3. Telefon: +48 22 290 29 22‬


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
– aktywne konto e-mail
– urządzenie z dostępem do Internetu
– przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO
1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego, ale jednocześnie konieczne
do dokonania zakupów w Sklepie.
2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych
przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych
Kupującego.
3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail:
[email protected], czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w
zakresie prowadzenia Konta.


§ 5 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail [email protected] 
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta
rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do
którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz
Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny
jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 6 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu
jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji,
zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o
ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę
zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 7 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do
zmiany niniejszego regulaminu Konta.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do
Konta adres.
6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o
tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy
[email protected], czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą
wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie
przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie
sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza
uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Regulamin newslettera

sklepu BeKeto™

§ 1 DEFINICJE
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może
otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu,
w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy BeKeto prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://beketo.pl
Usługodawca – BEKETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem
Al. Wincentego Witosa 31 lok. 3 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000470510, NIP
7010391069, nr REGON 146818180.
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.


§ 2 Newsletter
1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w
najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz
aktywne konto e-mail.
3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez
Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje
w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości
przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail,
Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do
potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez
Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a
Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości
wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek
kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość
na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]

7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z
żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie
świadczenia tej usługi.


§ 3 Reklamacje
1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-
mail: [email protected]
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego.


§ 4 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z
Newslettera jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji,
zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o
ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez
Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 5 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako
ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi
Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany
w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w
życie.
3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie,
przyjmuje się, że akceptuje je.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o
tym na adres e-mail Usługodawcy: [email protected] co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o
świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Otrzymaj Produkt Gdy Tylko się pojawi! Zostaw adres e-mail poniżej i bądź na bieżąco.
TWÓJ KOSZYK